بازار مريم کیش

مركز خريد مريم كيش  در خیابان سنایی جزیره  قرار گرفته. اين بازار با ۵۲ غرفه درفضایی باز و ساختار چوبى یكی از بازارهای پر طرفدار و مورد اقبال گردشگران جزیره زيباي كیش است.