پرواز به کيش

مسافران كيش ميپرسند :

مدت زمان پرواز به كيش : زمان پروازي تهران - كيش معمولا حدود يك ونيم ساعت در نظر گرفته ميشود .

ايرلاينها ( خطوط پروازي ) كيش  و بهترين هواپيمايي براي پرواز كيش : در حال حاضر هواپيمايی هاي ايران اير ، ماهان ، ساها ، معراج ، زاگرس ، كيش اير ، ايران اير تور و آريا پروازهاي روزانه تهران به كيش را انجام ميدهند .

نوع هواپيمايی كه براي تورهاي كيش استفاده ميشود : در حال حاضر پروازهاي زاگرس ، ساها ، ايران اير تور و كيش اير با هواپيماي " بويينگ ام دي " و پروازهاي معراج و ماهان با هواپيماي " اير باس " به مقصد كيش انجام ميشود

 ترمينالهايی كه پروازهاي تهران - كيش در فرودگاه هاي مهرآباد از آنجا انجام ميشود :خطوط هوايی ايران اير ، معراج ، ايران اير تور و آتا پروازهاي تهران- كيش را از ترمينال دو فرودگاه مهرآباد انجام ميدهند و ساير ايرلاينها پرواز خود را از ترمينال چهار انجام ميدهند 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید