همایش ملی خلیج فارس در کیش اجرا می شود.

نهمین همایش ملی خلیج فارس با هدف توریسم سلامت با تلاش سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی و با یاری سازمان منطقه آزاد کیش روزهای نهم الی دوازدهم ماه اردیبهشت در مرکز همایش های بین المللی کیش اجرا خواهد شد..این گزارش از مقام اطلاع رسانی نهمین همایش ملی خلیج فارس، تعداد بیست مقاله برای شریک بودن در قسمت مخصوص و تخصصی نهمین همایش ملی خلیج فارس با تیتر بازرسی گردشگری سلامت در جزایر و سواحل خلیج فارس به دارالانشاء این همایش در جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رسیده است.پیشرفت توریسم سلامت در خلیج فارس، موقعیتها و بیمها/واجبات، زمینه های پیشرفت توریسم سلامت در سواحل و جزایر خلیج فارس، آینده نگری توریسم سلامت در ایران، تحلیل بازار سلامت از دیدگاه توریسم، اقتصاد و مادیات توریسم سلامت، مطالعات شامل گردشگری سلامت در درون و برون از کشور و ایده یابی و تجاری سازی نظر در گردشگری سلامت از موضوعات مقاله هایی است که در روزهای نهم الی دوازدهم اردیبهشت ماه در مرکز همایش های بین المللی کیش ارائه خواهند شد.جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی عهده دار پذیرفتن مقالات و قضاوت در مورد آنها برای قسمت مخصوص گردشگری سلامت همایش ملی خلیج فارس میباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید